Levende voeding voor de mens in geestelijke groei.

De titel van mijn boek " Leef en eet volgens jouw identiteit " roept bij een aantal mensen vragen op. Het woord identiteit staat hier niet voor het IK, maar is afgeleid van identiteitskaart. Op deze kaart staan de voornamen, familienaam en geboortedatum.

Deze gegevens zijn door mij jaren onderzocht op hun bruikbaarheid, en dit in verband met , planeetkrachten, organen en planten ( voedingsgewassen , keukenkruiden, .. )

Het transformeren van het astraal lichaam tot gewaarwordingsziel is een kwestie van Venus- en Marskrachten in evenwicht te brengen.

Het transformeren van het etherlichaam tot verstands-gemoedsziel is een kwestie van Mercurius- en Jupitekrachten in evenwicht te brengen.

Het transformeren van het fysieklichaam tot bewustzijnsziel is een kwestie van Maan- en Saturnuskrachten in evenwicht te brengen.

Levende voeding, bewust gekozen, kan in deze transformatieprocessen een belangrijke rol spelen.

Op 22 april start lessenreeks te Oedelem, inschrijving via Marie 0472/910067

Planeten, granen, groenten en keukenkruiden.

Lesgeefster : Edith Moereels

Op deze blog regelmatig nieuwe planeetrecepten .

Meer info : 0494/360164

Edith Moereels

AAN IEDER VEEL LICHT EN LIEFDE VAN WEGE EDITH MOEREELS